Dernek Kuruluşu

DERNEK:

Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

DERNEK KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGELER: 

– Kuruluş Bildirimi, (Dernek kurucuları tarafından imzalı, kurucuların T.C kimlik numaları düzgün, okunaklı ve yerleşim yeri olarak açık ikamet adresi olacak şekilde yazılacaktır.)

KURULUŞ BİLDİRİMİ (EK-2)

–  Dernek Tüzüğü, (2 adet ve dernek kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış olmalı)

ÖRNEK DERNEK TÜZÜĞÜNDEN YARARLANMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE

ÖRNEK DERNEK TÜZÜĞÜ (ŞUBESİZ)

ÖRNEK DERNEK TÜZÜĞÜ (ŞUBELİ)

– Dernek kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

–  Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bulunması halinde bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,

– Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa bunların Türkiye`de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösteren belgelerin fotokopileri,

– Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili en az iki kişinin adı, soyadı, telefon numarası(sabit ve mobil telefon, yerleşim yerleri ve imzalarını belirten liste.

YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERE AİT FORM

FAYDALI BİLGİLER:

1- Bir derneğin kurulabilmesi için en az 7 (Yedi) gerçek veya tüzel kişi gerekmektedir.

2- Dernek yerleşim yerinin tapuda mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun     oy birliği ile alacağı karar örneği eklenmesi gerekmektedir.

3- Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine,      kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

4- Kurucular arasında yabancı kişiler varsa, Kuruluş Bildirimi’ndeki T.C. Kimlik No alanına  yabancı gerçek           kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.

     5- Kurucular arasında tüzel kişilerin olması durumunda, Kuruluş Bildirimindeki  Adı ve Soyadı alanına kurucu tüzel          kişinin adı yazılır.

     6- İlgili evraklar dernek kurucularından biri tarafından İl Dernekler Müdürlüğü’ne getirilecektir.

         Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Spor Kulübü Dernek Kuruluşlarında diğer belgelere ek olarak Okul Müdürü                  tarafından onaylanmış muaffakatname (….Spor Kulübü Derneğinin okulumuz bünyesinde kurulmasında, faaliyet          göstermesinde ve okulumuzun ismini almasında sakınca yoktur….) gerekmektedir.

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu