Federasyon Kuruluşu

FEDERASYON:

Kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin bir araya gelmesi ile oluşan, tüzel kişiliği ve organları bulunan üst kuruluştur.

FEDERASYON KURULUŞLARINDA İSTENEN BELGELER

– Kuruluş Bildirimi, (Federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından imzalı, temsilcilerin T.C kimlik numaları düzgün, okunaklı ve yerleşim yeri açık ikamet adresi yazılacak şekilde doldurulmalıdır.)

KURULUŞ BİLDİRİMİ (EK-2)

–  Federasyon Tüzüğü, (2 adet ve federasyon kuracak dernek temsilcileri tarafından her dayfası imzalanmış olmalı)

ÖRNEK FEDERASYON TÜZÜĞÜNDEN YARARLANMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE

ÖRNEK FEDERASYON TÜZÜĞÜ

– Federasyon kurulması yönünde dernekler tarafından alınmış genel kurul karar örneği,

– Kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneği,

–  Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bulunması halinde bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,

– Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili en az iki kişinin adı, soyadı, telefon numarası(sabit ve mobil telefon, yerleşim yerleri ve imzalarını belirten liste.

YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERE AİT FORM

FAYDALI BİLGİLER:

1- Bir federasyonun kurulabilmesi için kuruluş amaçları aynı en az 5 (Beş) dernek gerekmektedir.

2- Tüzüğü incelemeden geçmemiş veya inceleme sırasında belirlenen aykırılıkları veya noksanlıklarını tebligata rağmen gidermemiş dernekler üst kuruluş kurucusu olamazlar.

3- Federasyon yerleşim yerinin tapuda mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği eklenmesi gerekmektedir.

4-İlgili evraklar federasyon kurucularından biri tarafından İl Dernekler Müdürlüğü’ne getirilecektir.

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu