GÖREVLERİMİZ

Dernek ve birliklerin kuruluş iş ve işlemlerini izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek,

Derneklerin, izne tabi kelimeleri kullanma talepleri ile ilgili yazışmaları yapmak, 

Derneklerin, kamu yararına çalışan derneklerden sayılma talepleri ile ilgili yazışmaları yapmak, 

Dernek ve birliklerin amaç ve faaliyet alanlarına göre tasnifini yapmak,

Dernek ve birliklerin faaliyetleri ve üyeleri hakkında ilgili kuruluşlarla koordineli çalışma yapmak,

Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek,

Dernek ve birliklerin tüzel kişiliğinin sona ermesi ve tasfiyesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

Derneklerin yurtdışından sağlayacağı ayni ve nakdi yardımlara ilişkin işlemleri yürütmek,

Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar şikayet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek,

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre yapılan faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yapmak,

Gerekli görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap iş ve işlemlerinin dernekler denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak.

4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen işlemleri yürütmek.

Siyasi parti ve sendikalar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

İlgili mevzuatta belirtilen görevler ile Valilik tarafından hizmete ilişkin verilen diğer görevleri yapmaktır.

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu