İktisadi İşletme Açılışı

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ:

Derneklerin tüzüklerinde yer alan amaçları gerçekleştirmek için gelir sağlamayı hedef tutan, devamlı ve bağımsız şekilde icra edilen faaliyetlerin yürütüldüğü ticari işletmelerdir.

DERNEKLERİN İKTİSADİ İŞLETME AÇMASINDA GEREKLİ BELGELER

Tüzüğünde iktisadi işletme açacağına dair hüküm bulunan dernekler, işletmenin ünvanı, açık adresi, sermayesi, temsilcileri, bunların uyrukları ve ev adresleri, temsilin şekli, işletme konusunun açıkça gösterilmesine dair alınan yönetim kurulu kararından sonra ticaret sicil memurluğuna aşağıdaki evraklarla birlikte tescil için iktisadi işletme kurma başvurusunda bulunur.

-İktisadi işletme kurmak istenildiğini belirtir dilekçe,

– Dernek tüzüğünün noter onaylı son şekli,

-Noter onaylı yönetim kurulu karar sureti, (2 Adet)

-Derneğin faaliyette olduğuna dair İl Dernekler Müdürlüğü’nden alınmış yazı

-İşletme temsilcilerinin nüfus cüzdanı sureti, imza beyannameleri, ikametgah belgesi,

-Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29. maddesine göre düzenlenen taahhütname,

– Oda Kayıt Beyannamesi,

-İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden son seçim veya atamaya ilişkin yetkili kurul kararı

FAYDALI BİLGİLER:

İktisadi işletmesini ticaret sicil memurluğuna tescil eden dernekler ticaret sicil gazetesinde iktisadi işletmenin yayınlanması, buna müteakip sicil gazetesi ve diğer evraklarla birlikte, vergi mükellefi olabilmesi için vergi dairesi müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu