Konfederasyon Kuruluşu

KONFEDERASYON:

Konfederasyon, kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun bir araya gelmesi ile oluşturulan üst kuruluşlardır.

KONFEDERASYON KURULUŞUNDA İSTENEN BELGELER:

– Kuruluş Bildirimi, (Konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri tarafından imzalı, temsilcilerin T.C kimlik numaraları düzgün, okunaklı ve yerleşim yeri açık ikamet adresi olacak şekilde doldurulacaktır.)

KURULUŞ BİLDİRİMİ (EK-2)

–  Konfederasyon Tüzüğü, (2 adet ve konfederasyon kuracak federasyon temsilcileri tarafından her sayfası imzalanmış olmalı)

ÖRNEK KONFEDERASYON TÜZÜĞÜNDEN YARARLANMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE

ÖRNEK KONFEDERASYON TÜZÜĞÜ

– Konfederasyon kurulması yönünde federasyonlar tarafından alınmış genel kurul karar örneği,

– Kurucuların federasyonu temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili federasyon yönetim kurullarının karar örneği,

–  Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyonlara kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten konfederasyon kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,

– Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili en az iki kişinin adı, soyadı, telefon numarası(sabit ve mobil telefon, yerleşim yerleri ve imzalarını belirten liste.

YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLER AİT FORM

 FAYDALI BİLGİLER:

1- Bir konfederasyonun kurulabilmesi için kuruluş amaçları aynı en az 3 (Üç) federasyon gerekmektedir.

2- Tüzüğü incelemeden geçmemiş veya inceleme sırasında belirlenen aykırılıkları veya noksanlıklarını tebligata rağmen gidermemiş federasyonlar, üst kuruluş kurucusu olamazlar.

3- Konfederasyon yerleşim yerinin tapuda mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oy birliği ile alacağı karar örneği eklenmesi gerekmektedir.

4-İlgili evraklar konfederasyon kurucularından biri tarafından İl Dernekler Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu