Temsilcilik Açılışı

TEMSİLCİLİK:

Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan derneğin alt birimidir.

TEMSİLCİLİK AÇILMASINDA İSTENEN BELGELER:

Temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yazılı olarak İl Dernekler Müdürlüğü’ne bildirilmek üzere;

– Temsilci olarak görevlendirilen kişi/kişiler tarafından temsilciliğin açılacağı ilin İl Dernekler Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe,

– Temsilciliğin adresinin ve temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişilerin isimlerinin ve kimlik bilgilerinin yer aldığı dernek yönetim kurulu kararının fotokopisi.

FAYDALI BİLGİLER:

1- Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler.

2- Şubeler temsilcilik açamazlar.

Comments are closed.