MİSYONUMUZ;

Kanunların müdürlüğümüze vermiş olduğu yetki ile İzmir'de sivil toplum bilincinin arttırılması için sivil girişimcileri teşvik etmek, onlara rehberlik ederek ilimizde güçlü bir sivil toplum oluşumunu sağlamak.

VİZYONUMUZ;

İzmir'de örgütlenme özgürlüğünün teşvik edilerek sivil ve örgütlü toplum bilincini yaygınlaştırıp İzmir'de katılımcı yönetim anlayışının yerleşmesine, katılımcı demokrasinin kökleşmesine ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı koyan lider bir kurum olmaktır.

TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİMİZ;

Demokratik değerleri temel alma: Paydaşlarımızın aktif katılımını sağlayarak, fırsat eşitliği ilkesiyle iş ve işlemlerimizi yürütürüz.

Uzman: Sahip olduğumuz birikimi STK’lar için etkili ve verimli kullanarak sürdürülebilir katma değer üretiriz.

Adil olma: Tüm paydaşlarımıza sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde güvenilir bir ortam içinde önyargısız ve tutarlı davranırız.Tüm işlemlerimiz ölçülü ve makuldür.

Etkinlik: İş ve işlemlerimizde yetkin uzmanlarımız ve güçlü teknolojik alt yapımızla faaliyetlerimizi gerçekleştiririz. Duyarlı, çözüm üreten, sonuca odaklı ve gelişime açık olmaya özen gösteririz.

Paylaşım: Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışarak bilgi ve kaynak paylaşımında gereken özeni gösteririz.

Yenilikçilik: Faaliyetlerimizde ve paydaşlarımızın önüne çıkabilecek engellere karşı uygun biçimde yaratıcı ve esnek çözümler getiririz.

Güvenilir: Hızlı ve güvenilir hizmet üretiriz.Uygulamalarımız şeffaf, davranışlarımız sevgi, saygı ve hoşgörülüdür.

Sürekli Öğrenme: Yenilikleri takip eder, teknolojiyi kullanırız. Bilgimizi paylaşmaya istekli ve geri bildirime açığız.

Şeffaflık: İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışarak paydaşlarımıza karşı hesap veririz.

Değerlere Duyarlı: Paydaşlarımızın kişisel ve kurumsal değerlerini algılar ve duyarlılık gösteririz.

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu