Platform Kuruluşu

PLATFORM:

Derneklerin, amaçları ile ilgisi olan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birlikteliklerdir.

PLATFORM KURULUŞUNDA GEREKLİ BELGELER

-Derneğin platformun oluşumunda yer almasına dair ve derneğin platformda temsille görevlendirdiği kişi veya kişilerin isim ve kimlik bilgilerinin belirtildiği yetkili organlarınca alınan kararın fotokopisi,

-Temsilciler tarafından hazırlanan ve imzalanan mutabakat tutanağı,

FAYDALI BİLGİLER:

1-Mutabakat metninde platformun oluşturulma amacı, platformun yapacağı faaliyetler, platformda yer alan kuruluşların isimleri ve temsilcileri, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri, yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir.

2- Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu