Sendika İşlemleri

10/10/2013 tarihli ve 2013/47 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve emniyet müdürlükleri tarafından yürütülen sendikalara ait iş ve işlemler, Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerince yürütülmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda, Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerince Sendikalara ilişkin iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayıp doğru bilgiye anında ulaşılabilmesi amacıyla kısa adı “SENBİS” olan “Sendikalar Bilgi Sistemi” kurumsal yazılımı 10/02/2015 tarihi itibariyle 81 ilimizin kullanıma açılmıştır.

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI

 

SENDİKA KURULUŞ BİLDİRİMİ EVRAKI

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

1- SENDİKA KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tüzük,(2 Adet)
Kamu görevlisi olduklarını gösterir belge,
Sendika kuruluş bildirimi,
Dilekçe,
Kurucuların kimlik bilgileri.

2- SENDİKA ŞUBE KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tüzük,(2 Adet)
Kamu görevlisi olduklarını gösterir belge,
Kurucu olduklarına dair sendika yönetim kurulu karar fotokopisi
Dilekçe,
Kurucuların kimlik bilgileri.

3- SENDİKA TEMSİLCİLİK KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kamu görevlisi olduklarını gösterir belge,
Temsilci görevlendirildiğine dair sendika yönetim kurulu karar fotokopisi
Dilekçe,
Temsilcinin kimlik bilgileri.

4- KONFEDERASYON KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tüzük,(2 Adet)
Sendikaların konfederasyon kurulmasına ilişkin kurucular kurulu kararı,
Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimlik bilgileri,
Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecekler, üyesi oldukları sendikaların zorunlu organlarına  seçilmemişlerse, kamu görevlisi olduklarını gösterir belge.

 SENDİKA GENEL KURUL SONRASI TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR

Genel kurul sonuç bildirimi
Toplantı divan tutanağı
Mazbata
Kamu görevlisi olduklarını gösterir belge,

SENDİKA YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

Dilekçe

SENDİKA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Dilekçe

 Bildirimler ve Defter Tasdiki

Genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin kimlik bilgileri, meslek ve sendikadaki görevleri ve adreslerinin yer aldığı form,
Tüzük değişiklikleri,
Açılan, kapatılan veya birleştirilen şubeler,
Yerleşim yeri değişikliği (5253 sayılı kanunun 23 üncü maddesi),
Taşınmaz bildirimi (5253 sayılı kanunun 22 nci maddesi ),
Temsilcilik açma.

Bildirimler sendika şubesinin, sendikanın veya konfederasyonun bulunduğu illerin Valiliklerine otuz gün içinde bildirilir.

Tutulması zorunlu defterler her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde notere veya İl Dernekler Müdürlüğüne onaylatılır. Üye kayıt defterlerinin, her olağan genel kurul veya defterlerin bitimini izleyen 15 gün içinde notere onaylatılması zorunludur.

İŞÇİ SENDİKASI

İŞÇİ SENDİKASI GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

İŞÇİ SENDİKASI KURUCU ÜYE OLMA BEYANI 

1- İŞÇİ SENDİKASI KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Dilekçe
Kuruluş Tüzüğü (2 Adet)
Kurucuların kurucu olabilme şartlarına sahip olduklarını ifade eden yazılı beyanları.
Kurucuların kimlik bilgileri

2- İŞÇİ SENDİKASI ŞUBE KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tüzük,(2 Adet)
Kurucuların kurucu olabilme şartlarına sahip olduklarını ifade eden yazılı beyanları.
Kurucu olduklarına dair sendika yönetim kurulu karar fotokopisi
Dilekçe,
Kurucuların kimlik bilgileri.

3- İŞÇİ SENDİKASI TEMSİLCİLİK KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Temsilci olabilme şartlarına sahip olduklarını ifade eden yazılı beyanları.
Temsilci olduklarına dair sendika yönetim kurulu karar fotokopisi
Dilekçe,
Temsilci kimlik bilgileri

4- KONFEDERASYON KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kuruluş Tüzüğü,(2 Adet)
Sendikaların konfederasyon kurulmasına ilişkin genel kurul kararı,
Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimlik bilgileri,
Konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecekler, üyesi oldukları sendikaların zorunlu organlarına  seçilmemişlerse, Kurucuların kurucu olabilme şartlarına sahip olduklarını ifade eden yazılı beyanları.

İŞÇİ SENDİKASI GENEL KURUL SONRASI TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR

Genel kurul sonuç bildirimi
Toplantı divan tutanağı
Mazbata

 İŞÇİ SENDİKASI YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

Dilekçe

İŞÇİ SENDİKASI ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Dilekçe

Kuruluşlar, kurucularının kuruluşun merkezinin bulunacağı ilin valiliğine bu belgelerin vermesiyle tüzel kişilik kazanır.

Şube veya bölge şubelerinin nasıl kurulacağı, birleştirileceği veya kapatılacağı, görev ve yetkileri, genel kurullarının toplantılarına ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel kurulunda şube ve bölge şubelerinin nasıl temsil edileceği tüzük hükümlerine göre belirlenir.

Bildirimler ve Defter Tasdiki

• Genel kurul dışındaki organlara seçilen üyelerin kimlik bilgileri,
• Açılan ve kapatılan şubeler,
• Temsilcilik açılışı,
• Yerleşim yeri değişikliği (5253 sayılı kanunun 23 üncü maddesi),
• Taşınmaz bildirimi (5253 sayılı kanunun 22 nci maddesi),
• Tüzük değişikliği.

Tutulması zorunlu defterler her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde notere veya İl Dernekler Müdürlüğüne onaylatılır.

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu