Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Yasaları kapsamında yapılan yasal düzenlemelerle Emniyet Genel Müdürlüğü ve Taşra Güvenlik Birimleri tarafından yürütülmekte olan dernekler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere 03.08.2002 tarih ve 4771 sayılı kanunun 3. maddesi ile 2908 sayılı Dernekler Kanunun 46. maddesinde değişiklik yapılarak İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının, aynı kanunun 73. maddesinde yapılan değişiklik ile de illerde Valiliklere, ilçelerde ise Kaymakamlıklara bağlı dernekler birimlerinin kurulması ve dernekler ile ilgili iş ve işlemlerin Dernekler Dairesi Başkanlığı ve bu dairenin taşra teşkilatı tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür.

31.07.2003 tarih ve 4970 sayılı yasa ile de 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan düzenleme ile, İçişleri Bakanlığı'nda Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın yeri ve görevleri belirlenmiştir. Dernekler Dairesi Başkanlığı ve taşra teşkilatının kuruluş ve görevleri ile ilgili olarak hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete’nin 14.10.2002 tarih ve 24907 sayılı nüshasında, değişiklikler ise 04.09.2003 tarih ve 25219 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Derneklere ilişkin bilgi, belge ve dökümanların Emniyet Genel Müdürlüğünden devralınmasıyla Dernekler Dairesi Başkanlığının merkez teşkilatı 9 Ekim 2003 tarihi itibariyle faaliyete geçmiş olup, derneklerle ilgili iş ve işlemler yürütülmeye başlanılmıştır. Dernekler Dairesi Başkanlığının taşra teşkilatları da bu tarihten sonra hızla oluşturularak dernekler ile ilgili iş ve işlemler taşra güvenlik birimlerinden devralınmıştır.

Mevcut yasal düzenlemelere istinaden İl Dernekler Müdürlüğünün faaliyete geçirilmesi için öncelikle Valilik Makamınca Müdürlüğümüze tahsis edilen büroda demirbaş ihtiyacı temin edilerek tefrişatı tamamlanmıştır. Derneklere ilişkin bilgi, belge ve dokümanların İl Emniyet Müdürlüğünden devralınması tamamlanarak, İzmir İl Dernekler Müdürlüğü 14 Haziran 2004 tarihi itibariyle faaliyete geçmiş olup, dernekler ile ilgili iş ve işlemler yürütülmeye başlanılmıştır.

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu