Yurt Açılışı

YURT:

Derneklerin, tüzüklerinde gösterilen amaç ve çalışma konularını doğrudan gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için açtıkları ve dernekten ayrı bir varlığı olmayan dernek eklentisi konumunda kurulmuş yerlerdir.

DERNEKLER TARAFINDAN AÇILAN YURTLAR:

Derneklerin eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt açmaları, Yurtların devri, Yurtların nakli, Yurtların kapatılması, Yurtların idaresi, işletilmesi ve denetlenmesi gibi konularda;03.11.2004 tarihli ve 2004/8106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Dernekler Kanununa ve bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

DERNEKLERİN AÇACAKLARI YURTLARA İLİŞKİN;

1) Milli Eğitim Bakanlığından /Valilikten almış oldukları yurt açma izin belgelerinin birer sureti,
2) Bu izin belgesini aldıkları tarihten itibaren (15) gün içinde dernekler İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

 
 
 
 
 
 
 
                          
                 
              
                           
                     
                           
                                 
 
               
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
İletişim: 1469 Sokak No. 9- 11 Alsancak Konak/İZMİR
Telefon:0 232 4821546
Fax      :0 232 4823187
eposta : info@izmirdernekler.gov.tr
https://www.facebook.com/izmirderneklermudurlugu